send link to app

КЫРГЫЗ-ӨМҮР БАЯН自由

КЫРГЫЗ-ӨМҮР БАЯН- Пайгамбарыбыз Мухаммад салляллаху ‘алейхи уа саллямдын (Ага Аллахтын салам-салаваттары болсун) өмүр баяны...